Voorbereiding op mogelijke mazelenuitbraak en zorgen over dalende vaccinatiegraad

Foto: Google Streetview

De GGD Gelderland-Zuid bereidt zich voor op een mogelijke mazelenuitbraak in de regio door laagdrempelige vaccinaties aan te bieden aan ongevaccineerden zodra er gevallen worden gemeld. Bij een uitbraak worden extra maatregelen genomen, waaronder het informeren en afstemmen met huisartsen en andere partners in de gezondheidszorg, en het opstellen van procedures voor verdenkingen en bevestigde gevallen.

Momenteel is er nog geen melding van mazelen in de regio, maar er is een stijging van bof en kinkhoest, waar de GGD op voorbereid is door bron- en contactonderzoek uit te voeren en informatie te verstrekken bij meldingen.

De dalende vaccinatiegraad in Nederland sinds 2020, mede beïnvloed door de coronapandemie, baart zorgen. In 2022 ontving bijna 84 procent van de kinderen in de regio Gelderland-Zuid op 2-jarige leeftijd alle benodigde vaccinaties, wat een daling is ten opzichte van voorgaande jaren.

De gemeenten in de regio Nijmegen benadrukken het belang van vaccinatie om infectieziekten te voorkomen, aangezien mazelen ernstige complicaties kunnen veroorzaken, waaronder long- en hersenontsteking, en in extreme gevallen zelfs fataal kunnen zijn.

Cookieinstellingen