4Daagse wijzigt startprocedure 106de editie: startgroepen op 40km en 30km vervallen

jun 18 , 16:47 Nieuws
intocht via gladiola 2023 10 scaled
Stichting de Vierdaagse heeft voor de 106de editie enkele wijzigingen in de startprocedure aangekondigd. Deze wijzigingen zijn het resultaat van grondig onderzoek en uitgebreide berekeningen.
Prioriteit daarbij was het wandelplezier, het comfort en vooral de veiligheid van alle deelnemers.

Startbewijs overdragen

Dit jaar introduceerde Stichting de Vierdaagse voor het eerst de mogelijkheid om een startbewijs over te dragen. Ruim 2.300 mensen hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt; zij hebben hun ticket ingeleverd, waarna deze tickets ook weer razendsnel werden gekocht door geïnteresseerden. Nu deze termijn is verstreken, is er goed inzicht in het totaal aantal aanmeldingen per afstand.

Nieuwe starttijden

De afgelopen edities kwam het aantal deelnemers voor de 50 kilometer steeds meer in de buurt van de aantallen op de 30 kilometer, terwijl de aanmeldingen voor de 40 kilometer iets afnamen. Henny Sackers, bestuursvoorzitter: “Deze aantallen, waarbij we een toenemende populariteit voor de 50 kilometer constateren, waren aanleiding voor een heroverweging van de starttijden. Een deskundige werkgroep heeft uitvoerig onderzoek verricht naar mogelijke opties en vervolgens advies uitgebracht, waar wij als bestuur mee akkoord zijn gegaan. Daarbij is er dit jaar gekozen voor drie startmomenten:"
  • 50 km: 04.00 – 04.50 uur (50 minuten)
  • 40 km: 05.00 – 06.50 uur (1 uur en 50 minuten)
  • 30 km: 07.00 – 08.00 uur (1 uur)

Geen startgroepen meer

Door de eerder genoemde verschuiving in de aanmeldingen per afstand is er minder noodzaak om de traditionele startgroepen op de 40km en de 30km, ook wel bekend als Wandelschoen en Gladiool, te handhaven. Deze groepen komen dan ook te vervallen, wat ervoor zorgt dat deelnemers altijd tegelijk met hun wandelmaatjes kunnen starten. Het is niet langer nodig om onderling startbewijzen te ruilen, wat voorheen regelmatig tot onrust bij deelnemers leidde. Tevens is het door deze verandering voor 40km en 30km deelnemers mogelijk om zich bij een willekeurig bureau aan en af te melden.

Tips over starttijden

De stichting doet er alles aan om de veiligheid en het wandelcomfort te optimaliseren. Met de bovengenoemde starttijden is er voor elke deelnemer voldoende tijd om vóór de eindtijd van 17.00 uur te finishen, met op vrijdag zelfs een extra uur tot 18.00 uur. Het aantal deelnemers dat per minuut op het parcours wordt toegelaten, kan eventueel worden gedoseerd om drukte te reguleren. En op de route worden de punten waar het mogelijk stagneert continu gemonitord.
De stichting adviseert vooral de deelnemers van de 40km om rekening te houden met mogelijke drukte bij de start om 05.00 uur. Voor een rustiger startmoment is het aan te raden om bijvoorbeeld tegen 06.00 uur naar het start-/finishterrein te komen. Een andere tip is om gebruik te maken van de startpoorten op het Vierdaagseplein. Deze zijn vaak iets minder bezet dan de startpoorten op de Wedren zelf.

'Veilig en plezierig'

Sackers: “Belangrijk is dat wij kunnen voldoen aan de verplichting om een veilig, maar ook plezierig evenement te kunnen organiseren. Het onderzoek toont aan dat wij met deze aanpassingen aan de veiligheidseisen kunnen voldoen. Uiteraard zal dit in het najaar door ons geëvalueerd worden, waarbij we hopen dat we terug kunnen kijken op een geslaagde start, maar ook een goed verlopen editie”.