BN&M overtuigd van mogelijkheden grootschalige energie-opwekking

apr 10 2019, 15:09 Nieuws
windmolens energie para cc by 20
Beuningen nu en morgen is naar aanleiding van het advies van de Gebiedsraad overtuigd van de mogelijkheden van grootschalige enregie-opwekking in onze gemeente. Dat staat in een persbericht dat de partij op woensdagochtend verspreidde.
De partij stelt dat we als Nederland minder fossiele brandstoffen moeten uitstoten om de klimaatverandering af te remmen. De partij is positief over de mogelijkheden om energie te besparen en energie op te wekken. Beuningen Nu en Morgen benadrukt dat het de koers wil volgen van Energiek Beuningen dat als doelstelling heeft om energie neutraal te zijn in 2040.

Niet alleen lasten

Naar aanleiding van het advies van de Gebiedsraad stelt de partij nu dat de mogelijkheden er zijn om aan grootschalige energie-opwekking te gaan doen. Dat betekent dat er naast kleine maatregelen ook grootschalige projecten mogelijk zijn. Er staat in het persbericht dat hierbij een balans moet worden gevonden tussen maximale opbrengst van schone energie, en zo min mogelijk overlast. Dat betekent dat inwoners ook moeten profiteren door middel van duurzaamheids- en leefbaarheidsprojecten. Er wordt daarnaast aangedrongen verder advies over zonnevelden.

Windmolens

De partij wil zo min mogelijk windmolens. Echter, de molens hebben ook voordelen. Ze nemen op de grond bijvoorbeeld weinig ruimte in. Grote windmolens hebben daarbij wel de voorkeur, vanwege meer energieopbrengst en een kleinere ‘’geluidscontour’’. Op basis van inspraakavonden wil de partij dat er ook gekeken gaat worden naar de mogelijke locaties in Westelijke richting. Daarbij moeten inwoners via een energiecoöperatie voor 50% deelnemer zijn in een te realiseren windpark. Dit is één manier om de inwoners van de lusten te laten profiteren.