Noodfonds voor Druten, Beuningen en Berg en Dal

jun 28 , 13:36 Nieuws
ondertekening overeenkomst noodfonds 27 juni 2024
Op 27 juni tekenden de gemeenten Druten, Beuningen en Berg en Dal een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Urgente Noden (SUN) Gelderland Zuid. Deze stichting is onlangs opgericht en biedt hulp aan inwoners uit deze gemeenten die in dringende financiële nood zitten. Indien nodig kan de noodhulp zelfs binnen 24 uur worden aangeboden.
Iedereen kan terechtkomen in een situatie waarin dringend geld nodig is. Mensen met een laag inkomen kunnen onverwachte kosten vaak niet opvangen door een gebrek aan reserves. Maar ook mensen met een hoger inkomen kunnen door omstandigheden in nood komen. Ze kunnen niet altijd gebruik maken van bestaande voorzieningen. Het noodfonds kan dan mogelijk wel hulp bieden door een eenmalige financiële gift of sociale lening met gunstige voorwaarden.
Voorwaarde voor de hulp is dat een hulp- of zorgverlener de aanvraag doet. En dat de eenmalige gift of lening perspectief biedt op een betere toekomst. SUN Gelderland Zuid beheert het noodfonds. Het is onderdeel van een landelijk netwerk van noodhulpbureaus in Nederland.
SUN Gelderland Zuid is een stichting die samenwerkt met lokale hulp- en dienstverlenersorganisaties, donateurs en de gemeenten Druten, Beuningen en Berg en Dal. De donateurs zijn meestal charitatieve instellingen en bedrijven. Het giftenbudget dat donateurs beschikbaar stellen gaat voor 100% naar de noodhulp. De gemeenten betalen de organisatiekosten.
Wethouder Frans Houben gemeente Beuningen: “Als gemeente vinden we het belangrijk om onze inwoners te ondersteunen bij acute financiële nood. Daarom hebben we het noodfonds opgericht zodat niemand zonder hulp komt te zitten wanneer het echt nodig is. Door de krachten met de andere gemeenten te bundelen, kunnen we sneller en effectiever hulp bieden. Fijn dat we op deze manier samenwerken.”
Wethouder Gérard de Wildt van gemeente Druten laat weten dat ze mensen in knellende situaties willen helpen. “Ondanks alle voorzieningen die er binnen onze gemeente(n) zijn, hebben sommige mensen toch urgente financiële problemen. De aanvraag gebeurt via een hulp- of zorgverlener zodat we ook zeker weten dat de hulp wordt gebruikt voor het oplossen van de nood. Met dit fonds doen we wat nodig is om de ergste nood te verlichten.”
“Ik ben heel blij met dit noodfonds”, zegt wethouder Irma van de Scheur van gemeente Berg en Dal. “Hierdoor kunnen ook mensen die anders tussen wal en schip vallen worden geholpen”.
Voorzitter van SUN Gelderland-Zuid, Ida Egberink zegt: "Voor mij is de kracht van het noodfonds dat we in acute financiële noodsituaties heel snel kunnen handelen, als het moet binnen 24 uur."