Zorginstellingen werken aan hoge kwaliteit parkinsonzorg

Foto:

Zeven verpleeghuis- en thuiszorgorganisaties in de regio Zuid-Gelderland
en ParkinsonNet gaan samenwerken om de parkinsonzorg in
zorginstellingen te verbeteren. Afgelopen vrijdag werd hiertoe een
intentieverklaring getekend.Nederland telt nu 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson en in 2020 zijn dat er naar verwachting twee keer zoveel. Veel mensen met parkinson worden verzorgd in een verpleeghuis, of maken gebruik van thuiszorg. Omdat de ziekte erg complex is, ontbreekt het veel verzorgenden, verpleegkundigen en overige ondersteuners in verpleeghuizen en thuiszorg aan specifieke kennis om patiënten goed te begeleiden. Een regionaal samenwerkingsproject van ParkinsonNet, ondersteund door In voor zorg!, brengt hier verandering in.

Activiteiten
De deelnemende organisaties, die werken vanuit de AWBZ, willen de kwaliteit van zorg voor parkinsonpatiënten gezamenlijk verbeteren door een aantal gerichte activiteiten. Zo worden medewerkers met lage kennis over de ziekte door patiënten zelf geïnstrueerd via een animatiefilm. Daarnaast zijn meerdere wijkverpleegkundigen, verspreid over de regio, speciaal opgeleid en bieden waar nodig hulp aan de verzorgenden, verpleegkundigen en collega ondersteuners. Ook maken de organisaties gebruik van bestaande kennis en ervaring die al binnen het regionale ParkinsonNet, met in parkinson gespecialiseerde zorgverleners, aanwezig is.

De instellingen die deelnemen zijn Zorggroep Maas & Waal, Stichting Kalorama, Stichting de Waalboog, Buurtzorg, OBG, TVN zorgt en ZZG zorggroep. De verwachting is dat de samenwerking ook in andere regio’s uitgevoerd gaat worden.

Youtube-kanaal ParkinsonTV

Bron: Radboudumc

Cookieinstellingen