Nader onderzoek naar medicijnresten in Gelders water

De provincie Gelderland, de drie Gelderse waterschappen en drinkwaterbedrijf Vitens willen een nader onderzoek naar medicijnresten in het grond- en oppervlaktewater. Een eerste verkennend onderzoek leert dat op bijna de helft van de onderzochte drinkwaterwinlocaties in Gelderland medicijnresten in het grond- en oppervlaktewater kunnen voorkomen. Het gaat dan met name om geneesmiddelen voor diabetes, hart- en vaatziekten en rustgevers.

“Dat er medicijnresten in het water voorkomen, weten we pas sinds enkele jaren”, aldus gedeputeerde Josan Meijers. “Medicijnen waren er altijd al en verdwenen natuurlijk ook altijd al in het riool, maar de medicijnen en ons gebruik ervan zijn de afgelopen vijftig jaar veranderd. Daarnaast kunnen we door steeds preciezere technieken beter ontdekken wat er allemaal in water zit. Een paar jaar geleden was het gewoonweg niet mogelijk restanten terug te vinden in water. Dat medicijnresten ook voorkomen in grondwater, is vooral nieuw.”
Goede kwaliteit
In Gelderland is het water nog steeds van goede kwaliteit. De zorg van drinkwaterbedrijf Vitens, de Gelderse waterschappen en de provincie voor de toekomst blijkt echter gegrond.
Het onderzoek laat zien dat medicijnresten via (lekkende) riolen en rioolwaterzuiveringsinstallaties  hun weg weten te vinden naar het grond- en oppervlaktewater. Zo kan het via de bodem van de rivier  in het grondwater belanden. Om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te kunnen blijven  garanderen, is het nodig dat er iets wordt gedaan aan deze situatie.
Het in Gelderland gedronken drinkwater is honderd procent gezuiverd grondwater. Van de 40 drinkwaterwinningen waar in de quick scan naar is gekeken, zijn er 17 met een kans op 
medicijnresten. Er is echter nog weinig bekend over de risico’s van medicijnresten in het water voor mens en milieu.

Onderzoek
De provincie heeft een verantwoordelijkheid voor het grondwater. Bij de Gelderse waterschappen en Vitens staat het onderwerp medicijnresten hoog op de agenda. Daarom gaat de provincie, samen met het drinkwaterbedrijf en de waterschappen, nader onderzoek doen. Dit onderzoek moet meer informatie geven over de verschillende bronnen van de verontreiniging en over de mate waarin die voorkomt in grond- en oppervlaktewater. Het moet ook leiden tot een strategie om medicijnresten in water te voorkomen.
Landelijk
Medicijnresten in het water is niet een Gelders, maar een landelijk probleem. Daarom wil de provincie het Rijk ook betrekken bij het stappenplan. ‘Uiteindelijk gaat het om de vraag of we het water aan het eind van de keten door het drinkwaterbedrijf willen laten zuiveren, of dat we het hele systeem van grond-, oppervlakte- en drinkwater schoon willen houden’, stelt Meijers. “Het is allebei duur en het vraagt hoe dan ook meer bewustzijn en verantwoordelijkheid van ons allemaal, ook van mensen die bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen in hun tuin gebruiken.”

Alle partijen benadrukken dat we samen verantwoordelijk zijn voor goed en betaalbaar drinkwater voor de komende generaties.
Cookieinstellingen