Inschrijving Vierdaagse volgens vast pandoer

Foto:

De inschrijving voor de 97ste editie van de
Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen volgt hetzelfde
patroon als voorgaande jaren. Inschrijfperiode 1 werd afgelopen
weekeinde afgesloten met 26.783 inschrijvingen. Ten opzichte van 2012
zijn dat er 245 méér.De automatische teller op de officiële website van Stichting DE 4DAAGSE (www.4daagse.nl) meldde vrijdag 1 maart nog een stand van 28.605 inschrijvingen. Na het afsluiten van de eerste inschrijfperiode heeft echter een correctie plaatsgevonden, waarmee dubbeltellingen en incomplete inschrijvingen zijn verwijderd.

De correctie heeft ook duidelijkheid gebracht in een aantal groepsinschrijvingen, die soms dubbel waren ingevoerd of alweer geannuleerd.

Ook het feit dat een inschrijving pas compleet is nadat betaling via iDEAL volledig is afgerond, maakte een correctie noodzakelijk. “Een aantal mensen schreef in via internet, maar brak de betaling af via iDEAL, en schreef tegelijkertijd ook in met een papieren formulier. De internetinschrijving blijft beschikbaar om de betaling af te ronden en wordt wel opgenomen in de voorlopige tellingen”, legt een woordvoerder van Stichting DE 4DAAGSE uit.

Inschrijfperiode 2 is vandaag, maandag 4 maart, begonnen en staat open voor iedereen vanaf 12 jaar die aan de Vierdaagse wil meedoen. De inschrijving voor de 97ste editie van de Vierdaagse sluit op vrijdag 5 april om middernacht.

Wel/niet loting
De inschrijflimiet is bepaald op 46.000. Bij overschrijding daarvan zal er op 12 april 2013 een loting worden gehouden onder debutanten in de Vierdaagse. Drie groepen worden van loting gevrijwaard: degenen die in 2001 geboren zijn; degenen die voor de 95ste én de 96ste Vierdaagse zijn uitgeloot; en degenen die inschreven vanuit ‘Via Vierdaagse’, het training- en voorbereidingsprogramma van wandelsportorganisatie KNBLO?NL en Stichting DE 4DAAGSE.

Met dit programma, waar nog een beperkt aantal plaatsen voor debutanten beschikbaar is, worden maximaal 1.500 debutanten ondersteund met het behalen van hun eerste Vierdaagsekruis.

Deelname aan Via Vierdaagse is voorbehouden aan wandelaars die niet eerder het Vierdaagsekruis behaalden én die nog geen lid zijn van KNBLO-NL. De kosten van deelname aan Via Vierdaagse bedragen € 179,-. Dit is inclusief het inschrijfgeld voor de 97ste Vierdaagse. Inschrijven voor ‘Via Vierdaagse’ kan via www.viavierdaagse.nl.

Sponsorloop
Ook de belangstelling voor de Vierdaagse Sponsorloop begint al aardig op stoom te komen. Via website www.devierdaagsesponsorloop.nl kunnen deelnemers een profielpagina openen, waarmee sponsors voor een door de wandelaar zelf te kiezen goed doel geworven kunnen worden. Het openen van een profielpagina maakt het werven van sponsors en het zoeken naar een goed doel makkelijk en administratief eenvoudig voor de goede doelenloper. Bovendien wordt gegarandeerd dat 100% van het sponsorgeld bij de goede doelen terecht komt.