VIP – Vrijwilligers Informatie Punt

Adres:

Beuningen
Tel. jfsi3hnkne8a5yeh6bd0ou5om

Website:

http://www.vrijwilligerswerkregionaal.nl/beuningen/home

In 2003 is het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) in Beuningen van start gegaan. Bij het VIP kunnen mensen terecht die een zinvolle tijdsbesteding in onbetaald werk zoeken. Het VIP houdt daarbij rekening met uw kwaliteiten, ambities en interesses.

Voor organisaties en instanties, die op zoek zijn naar vrijwilligers, worden contacten gelegd met mensen die met plezier mee willen werken op diverse terreinen.

Het VIP heeft als voornaamste doelstelling vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties met elkaar in contact te brengen door middel van een vacaturebank.

U kunt bij het VIP terecht met vragen over:

• Het vinden van vrijwilligerswerk
• Het vinden van vrijwilligers
• Informatie en advies
• Verenigingsondersteuning
• Vrijwilligersbeleid en –contracten
• Vrijwilligersverzekeringen
• Deskundigheidsbevordering
• Subsidie en fondsen
• Publiciteit

Werving nieuwe vrijwilligers?
Als vereniging kunt u ook gebruik maken van de vacaturebank van het VIP Beuningen. U kunt het bijgaande aanvraagformulier duidelijk en volledig invullen, dan nemen wij uw tekst op in ons digitale vacaturebestand. Voordat de aanvraag goedgekeurd wordt en in ons bestand opgenomen, wordt deze door ons bekeken.

Wij letten op de volgende punten:
• het moet om vrijwilligerswerk gaan
• een regeling voor onkostenvergoeding en verzekeringen moet aanwezig zijn
• hoe is de begeleiding geregeld
• toegankelijk voor iedereen

Er zijn verschillende vacatures binnen. Kom langs of snuffel op uw gemak eens in onze digitale databank.