Vervanging riool buitengebied

Foto:

BEUNINGEN, 20 april 2013

BEUNINGEN, 20 april 2013

De komende 2 jaar werkt de gemeente Beuningen aan de drukriolering in het buitengebied van onze gemeente. Bij 1000 huishoudens worden nieuwe drukrioolgemalen geplaatst en wordt het regenwater afgekoppeld van het riool.

In de jaren 1984 en 1985 is in de gemeente Beuningen een groot aantal woningen in het buitengebied aangesloten op persriolering. De pompen die dit water naar de zuivering persen zijn inmiddels aan vervanging toe.

Afkoppelen van regenwater

Door de jaren heen is op veel plekken regenwater aangesloten op het riool. We willen dit nu gaan ‘afkoppelen’. We maken dan de regenpijp los van het riool. ‘Schoon’ regenwater gaat bijvoorbeeld naar een sloot, ‘vuil’ afvalwater naar het riool. Schoon regenwater hoeft namelijk niet gezuiverd te worden. Dit is beter voor het milieu en voor de kosten in het rioolonderhoud.

Wat gaan we doen?
De afgelopen weken heeft ingenieursbureau ‘Kennis van Pompen’ en de gemeente Beuningen de riolering in het buitengebied aan de westkant van Winssen bekeken. Momenteel spreken deze inwoners met een medewerker van Waterservicepunt Nijmegen. Samen kijken ze welke mogelijkheden er zijn voor het afkoppelen van regenwater en de plaats van het nieuwe gemaaltje rondom hun woning. Na deze gesprekken wordt door een aannemer het gemaal geplaatst en regenwater afgekoppeld. De gemeente Beuningen betaalt deze rekening.

Planning overig buitengebied
Na het buitengebied in Winssen, komen ook andere gebieden aan de beurt. Dit doen we in fases. We werken in het zuiden en oosten van Winssen, Ewijk-Noord, Ewijk-Zuid, Beuningen-Zuid, Beuningen-Oost en het westen van Weurt. Als we in een gebied starten, dan ontvangen inwoners een brief met meer uitleg over de werkzaamheden.

Bron: gemeentelijke website beuningen.nl

Gerelateerd(e) bericht(en)
16-11-2012 Grootscheepse vervanging drukriool
12-02-2011 Grootscheepse vervanging drukriool