Monitoring ouderen naar 80

Foto: perspectief

In de gemeente Beuningen gaan elk jaar vrijwillige ouderenadviseurs van Perspectief op pad om inwoners in de leeftijd van 75 jaar te bezoeken. Zij gaan met de ouderen in gesprek en verzamelen en verstrekken informatie over allerlei diensten, activiteiten en zorg in de gemeente. Op basis van de resultaten van afgelopen jaar concludeert Perspectief dat deze groep het grotendeels nog goed voor elkaar heeft. Het college van B&W stelt daarom voor om de monitoring naar de leeftijd van 80 jaar te schuiven.Het doel van de monitoring is om informatie over de voorzieningen binnen de gemeente te geven en ook de mogelijkheden om actief bezig te zijn/blijven. Anderzijds kunnen signalen uit het onderzoek gebruikt worden om aan de gemeente door te  geven. Dreigende  eenzaamheid, verborgen armoede en onderbenutting van voorzieningen zijn eveneens signalen waar op ingespeeld kan worden.

De gemeente besluit de leeftijd naar 80 jaar te verschuiven omdat de groep 75-jarigen goed geïnformeerd blijkt, zelfstandig is, veel contacten heeft, een  redelijke gezondheid heeft en financieel goed rond kan komen. De verwachting is dat de mate waarin mensen kwetsbaarder worden in leeftijd opschuift.

Een andere reden voor het opschuiven van de leeftijdsgrens is dat de respons op het verzoek om aan het onderzoek mee te doen, terugloopt. Voorheen was de respons 70%-80% maar dat loopt de laatste jaren terug naar 50%. Dit is een landelijke beweging en mensen geven aan geen belangstelling te hebben omdat ze vitaal en goed geïnformeerd zijn en, als ze vragen hebben, de weg wel weten te vinden.

Verbeterpunten
Ondanks
dat men aangeeft goed geïnformeerd te zijn worden een behoorlijk aantal
projecten genoemd waar meer bekendheid voor gewenst is. Deze zijn
daarom ook als verbeterpunt genoteerd.

Het gaat ondermeer om meer
bekendheid voor het project ‘Bewust Wonen‘ en aan het Steunpunt
Mantelzorg
. Meer bekendheid en stimuleren van deelname aan
Seniorenactiviteiten en meer bekendheid aan mogelijkheden om belasting
in te laten vullen door ouderenadviseurs werden ook genoemd. Ook wordt
er gepleit voor meer aandacht voor gezondheidsproblematieken bij
senioren (zoals loopproblemen, vochttekort en overgewicht) .
pag20