Ruim 7 miljoen bezuinigingen gerealiseerd

BEUNINGEN – Dat staat in de Zomernota 2013 van de gemeente Beuningen. Deze geeft een overzicht van de voortgang van de financiën en de geplande activiteiten over de periode 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013. Het is een soort tussenstand. Loopt de gemeente Beuningen nog in de pas met de plannen in de programmabegroting 2013-2016?Bezuinigingen
In de meest recente programmabegroting (november 2012) is besloten om opnieuw verschillende bezuinigingen door te voeren. Reden hiervoor was de toegenomen verslechterde financiële positie van het grondbedrijf en de lagere uitkering die de gemeente ontvangt van het rijk.

De bezuinigingsronde 2013 was de derde bezuinigingsronde in vier jaar en gaat om een bedrag van € 2,9 miljoen. De bezuinigingsronde bij de begroting van 2010 was € 2,0 miljoen en bij de begroting van 2012 ging het om een bedrag van € 4,6 miljoen.

In de Zomernota 2013 is te lezen dat de realisatie van de bezuinigingen, financieel volgens planning verlopen. Op dit moment is ruim € 7 miljoen van de totale bezuinigingen gerealiseerd. Over een deel van de bezuinigingen dat niet te realiseren is, is in de kaderbrief begroting 2014 gerapporteerd.

Preventief toezicht
Doordat de begroting 2013 niet sluitend kon  worde vastgesteld (tekort van € 0,8 miljoen) en doordat de reservepositie van de gemeente Beuningen negatief is, heeft de provincie Geelderland de gemeente in 2013 opnieuw onder preventief toezicht geplaatst. De begroting is wel door de povincie goed gekeurd, zodat de gemeente binnen de begroting normaal kan opereren.

Extra steun van € 5 miljoen
De provincie heeft in de eerste helft van 2013 besloten om de gemeente Beuningen financieel te ondersteunen. De bijdrage van de provincie Gelderland wordt reeds meegenomen in deze Zomernota. Het totale bedrag van de financiële ondersteuning komt uit op ruim € 5 miljoen euro.

Van dit bedrag wordt € 4 miljoen toegevoegd aan de negatieve reserve zandwinning. Hierdoor is het mogelijk dat de looptijd voor het wegwerken van dit tekort teruggebracht wordt met 5 jaar. Het resterende bedrag van de Provincie van € 1 miljoen is bedoeld voor de realisatie van Ontmoetingscentrum Kloosterhof.

Woningbouw
De economische recessie heeft grote gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de woningbouw. Veel projecten worden uitgesteld of liggen voor langere termijn stil. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van de gemeente. De tijd van de gemeente die veel plannen ontwikkelt en actief bezig is om woningbouw te realiseren is voorbij. Toch zullen ook in de toekomstige periode kansen moeten worden benut teneinde Beuningen een aantrekkelijke gemeente te laten blijven voor inwoners en bedrijven.

De gemeente is op dit moment wel actief met het realiseren van enkele grotere verkeersprojecten. Mede door creatief te zoeken naar bijdragen van de provincie en de Stadsregio is het mogelijk om actief te participeren in de aanleg van de snelfietsroute en ontwikkelt de gemeente plannen voor de reconstructie van de Van Heemstraweg in Weurt.

De Zomernota 2013 wordt vanavond, 9 september 2013 in de commissie Financiën en AZ behandeld.