Hoek Leegstraat/Kerkpad nog bespreekbaar

Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond heeft het PvdA een motie ingediend om het trapveldje in Winssen van de lijst van ontwikkellocaties te halen. Doel was om mogelijkheden te creëeren om stichting Generatiepark Winssen de plannen voor het generatiepark op deze locatie te realiseren. De motie is afgwezen maar wethouder Piet de Klein gaat woensdag in gesprek met Léonie Overdijk, projectontwikkelaar van de stichting.Het CDA trok zich terug uit de motie nadat wethouder Piet de Klein toegezegd had met het stichtingsbestuur in gesprek te gaan. De Klein gaf aan dat het college op zoek gaat naar een andere locatie en daarvoor in gesprek gaat met het bestuur van de stichting in oprichting en eventueel andere partijen.

“Nadat we die stappen gedaan hebben, zullen we de raad een voorstel voorleggen. Misschien dat we de raad dan vragen om een besluit te nemen omtrent de locatie zoals die nu genoemd is maar misschien dat we helemaal niet met een voorstel komen omdat andere partijen elkaar gevonden hebben en dat er dan een oplossing gevonden is om het park te realiseren.”

Piet geeft hiermee aan dat ook de locatie hoek Leegstraat/Kerkpad nog ‘bespreekbaar’ is.

Buiten de raadsvergadering werd gesproken over het kerkbestuur als ‘andere partij’. De boomgaard bij de kerk is dan de plek waar het park zou moeten komen. ‘Een openbaar park’ in de boomgaard is in juni 2010 ook door Wiel Bijmans genoemd in de raadsvergadering waarin het vaststellen van de structuurvisie Winssen aanghouden werd.

Volgens Léonie Overdijk zijn er in het verleden ook door Winssenaren ideëen aangedragen voor de locatie aan de Leegstraat. Een Johan Cruijf Court werd afgewezen omdat er mogelijk gebouwd zou gaan worden en twee jaar later kreeg een groep Winsenaren dat informeerde naar de mogelijkheid om een park aan te leggen al helemaal geen reactie van de gemeente, aldus Léonie.

Het stichtingsbestuur zegt op voorhand goede argumenten te hebben waarom juist hoek Leegstraat/Kerkstraat als enige en meest geschikte locatie telt. Een eerste reactie van haar over de boomgaard is dat deze te vochtig is omdat het laag ligt en last heeft van kwelwater. “Verder is alles aangewezen als ontwikkellocatie dus waar de gemeente ook mee komt, bij allemaal geldt hetzelfde argument als voor de Leegstraat, of ze moeten ons achter de dijk ergens een voorstel doen.”

De inspraak door Léonie tijdens de raadsvergadering en de reactie van Piet de Klein zijn te zien via de website van de gemeente Beuningen: gemeentebestuur.beuningen.nl.
Via de link komt u direct bij de juiste vergadering. Punt 3 Vragenuur (Inspreken door Léonie start 14:00). Voorlezen motie en reactie Piet de Klein start bij 21:20.

l90op85kv3cdmfoxm837n3c9e

Gerelateerd(e) bericht(en)
20-09-2013 Geen generatiepark op hoek Leegstraat/Kerkpad
18-09-2013 Generatiepark Winssen aast op trapveldje
18-06-2013 Bouw groene hart Winssen: Komt van uitstel afstel?
29-04-2013 Duidelijke richtlijnen ontwikkellocaties nodig
05-04-2013 Gemeente gaat 15 locaties verkopen

21-06-2012 Geen beschermd dorpsgezicht voor Winssen
23-05-2012 Eindrapport Gelders Genootschap: Dorpshart Winssen beschermd dorpsgezicht

12-05-2011 Onderzoek groene dorpshart Winssen komt er toch
07-05-2011 PvdA komt met motie tegen onderzoek groene dorpshart Winssen
28-04-2011 Onderzoek waarden dorpshart Winssen uitbesteed

03-11-2010 Winssen blijft verdeeld over bouwplannen kerkbestuur
29-10-2010 Parochiebestuur nodigt Winssen uit voor het Groene hart
16-06-2010 Vaststellen structuurvisie Winssen aangehouden

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit
Beuningen – Ewijk – Weurt – Winssen?
c0x5v5wi4wfjjau1ottyvz29c Klik “Vind ik leuk” op Facebook
ma217sh78zjqd4t0nr9udgarz of ontvang de Nieuwsbrief
i4xifolx6ja8i71xk19osm77h of volg ons via Twitter
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _