DAR mag afval via verzamelplekken ophalen

Foto:

Het CDA Beuningen heeft in juni schriftelijke vragen gesteld aan het college omtrent het instellen van verzamelplekken voor het neerzetten van de verschillende afvalbakken in de gemeente Beuningen. Hoofdvraag was of de DAR de inwoners mag vragen om de afvalbakken bij een aanbiedtegel te plaatsen. Het antwoord van de gemeente is dat DAR dat mag.Gemeente Beuningen is verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. De
uitvoering is uitbesteed aan het regionale inzamelbedrijf Dar. De gemeente is bepaalt echter op welke wijze de inzameling plaatsvindt. In de nota Afvalbeheer 2013 dat in de raad behandeld is, is o.a. opgenomen dat verzamelplekken voor het aanbieden van afval aangewezen zouden worden.

Alle plekken zijn vooraf bepaald, daarna zijn de inwoners per brief geïnformeerd met de mogelijkheid contact met de DAR op te nemen bij verdere vragen. Van sommige bewoners heeft Dar al signalen gekregen dat de locatie van de aanbiedtegel niet gelukkig gekozen is. Er zijn in totaal zo’n 140 meldingen geweest.  Naar aanleiding daarvan zijn enkele tegels weggehaald, verplaatst of bijgeplaatst.  Uiteindelijk ongeveer 80 locaties gewijzigd.

Gerelateerd(e) bericht(en)
30-06-2014 CDA stelt vragen over aanbiedtegel afval
28-02-2014 Ledigen GFT-afval voortaan met zijlader