Realisatie Huize Petronella van subsidie afhankelijk

Foto:

Het is lang stil geweest rond Huize Petronella, het zorgcomplex voor dementerende ouderen dat in Ewijk moet verrijzen. Maar, een subsidieaanvraag bij de provincie maakt doorstart van het project misschien mogelijk.In 2013 is de omgevingsvergunning voor de bouw van zorgcomplex Huize Petronella in Ewijk verleend. Echter, dit project is door ontwikkelaar Standvast Wonen on hold gezet en er is nog niet gestart met de bouw. Door Stichting Petronella is gekeken naar andere partners om toch tot realisatie te komen.

Anna Kalkman, initiatiefneemster van Huize Petronella zegt aan het begin van dit jaar een zorgvastgoedfonds gevonden te hebben dat de investering wel wilt doen. In deze situatie is er nog geen sluitende exploitatie. Om dit gat te dichten kan misschien beroep gedaan worden op subsidie via het ‘Impulsplan voor de Gelderse woningmarkt’.

Wethouder Piet de Klein:  “Dit betreft een initiatief dat al in een vroeg stadium door de gemeente is omarmd en een goede aanvulling is op het zorgaanbod in de gemeente. Wij willen daarom de mogelijkheid om subsidie aan te vragen verkennen.”

Deze subsidie kan alleen door overheidsinstellingen aangevraagd worden. De gemeente is slechts de aanvrager van de subsidie en sluist deze door, Stichting Petronella ontwikkelt. Ondanks dat de gemeente de subsidie slechts doorsluist naar Stichting Petronella blijft het als aanvrager van de subsidie verantwoordelijk voor een goede afwikkeling en zal daarover moeten rapporteren. Als het project onverhoopt toch niet doorgaat zal het ontvangen bedrag teruggeven moeten worden. Als (een deel van) het subsidiebedrag al is besteed zal dit opgebracht moeten worden door de aanvrager, dus gemeente. De gemeente heeft aangegeven niet garant te willen staan.

De gemeente ziet nog meer kanttekeningen aan de subsidie-aanvraag. Er is beperkt subsidiebudget beschikbaar. Het is onbekend hoeveel aanvragen in de laatste ronde ingediend worden en of Huize Petronella voldoende onderscheidend is. Waarschijnlijk is de maximale subsidie ook niet toereikend om het gat in de exploitatie te dichten.

De aanvraag moet voor 1 september ingediend zijn. De gemeente verwacht begin 2015 officieel bericht te ontvangen.

Op de website huizepetronella.nl
is de voortgang van het project te volgen.

Gerelateerd(e) bericht(en)
03-05-2013 Bouw Huize Petronella voor dementerende ouderen uitgesteld
25-03-2011 Gemeente stelt deel ‘den Elt’ beschikbaar voor dementerende ouderen
16-06-2011 Samenwerkingsovereenkomst 1e Huize Petronella ondertekend
01-09-2011 Gastcolumn: Van harte gefeliciteerd, en ??.. nog vele jaren
27-03-2012 Kritiek op beeldkwaliteitsplan Huize Petronella