Bijna 100 buurtinitiatieven in project ‘Samen in de Buurt’

Foto: BNG

Er zijn inmiddels bijna honderd buurtinitiatieven aanwezig in het project ‘Samen in de buurt’. Het project is in 2014 gestart en er vinden initiatieven op verschillende gebieden plaats. Het is een manier om bewoners betrokken te houden op verschillende maatschappelijke thema’s.

Misschien wel het bekendste voorbeeld van zo’n buurtinitiatief is de WhatsApp Buurtpreventie. Ruim 1600 inwoners in de gemeente doen hier aan mee en het is de bedoeling de veiligheid in de buurt de bevorderen. Een ander voorbeeld is de Speeltuinwerkgroep. De vrijwilligers die zitting nemen in deze werkgroep plegen onderhoud aan de speeltuinen en denken mee over verbeteringen. Ruim 20 bewoners doen mee in deze werkgroep

Het vinden van betrokken en gemotiveerde bewoners wordt steeds moeilijker. De vrijwilligers bij sportclubs en verenigingen zijn vaak ouder en het is moeilijk om nieuwe aanwas te vinden. De gemeente gaat dus vaker gebruikmaken van buurtinitiatieven, omdat het duidelijkheid geeft aan de bewoners en aan de gemeente.

Reacties