Ingezonden: gedoogconstructie bij de Asfaltcentrale Nijmegen

Foto: Google Streetview

Met grote verontrusting hebben wij de artikelen gelezen in de Gelderlander van 8 oktober, over het gedogen van grote overschrijdingen van de normen bij de Asfaltcentrale Nijmegen.

Deze verontrusting geldt niet alleen het gegeven op zich, maar ook het feit dat ambtelijk kennelijk vergaande afspraken over gedoogconstructies kunnen worden gemaakt, die veel schade opleveren voor de volksgezondheid. Niet alleen voor de inwoners van Nijmegen maar ook voor die van van onze inwoners in Weurt. Bovendien wordt de betrouwbaarheid van de overheid op het spel gezet. De ODRN werkt ook in opdracht van de gemeente Beuningen.

De fractie van BN&M wil weten:

  1. of er sprake is van gedoogconstructies ten aanzien van overschrijdingen van milieunormen bij bedrijven op Beunings grondgebied;
  2. waar dit het geval is, om welke normen het gaat, wat de geconstateerde overschrijding (en) is (zijn), wat de inhoud is van de gedoogconstructie is en wie daarvoor toestemming heeft gegeven;
  3. of het college in verband met de gebeurtenissen bij de asfaltcentrale in Nijmegen voornemens is, het college van B&W van Nijmegen alsmede de ODRN opheldering te vragen over mogelijk meerdere gedoogconstructies bij bedrijven op de Nijmeegse bedrijventerreinen.
Eric van Ewijk
Fractievoorzitter BN&M

Reacties