Buurtbemiddeling Beuningen bestaat vijf jaar

Foto:

Op 1 september vierde Buurtbemiddeling Beuningen haar eerste lustrum. In deze eerste vijf jaar zijn 271 zaken (64%) opgelostIn 2009 is dit vrijwilligersproject van NIM Maatschappelijk Werk in Beuningen van start gegaan. In 2010 heeft ook de gemeente Druten zich aangesloten en onlangs is Buurtbemiddeling ook van start gegaan in West Maas en Waal. Buurtbemiddeling is een gratis voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder leiding van buurtbemiddelaars. Deze vrijwillige buurtbemiddelaars zijn allemaal getraind. De bemiddeling houdt in dat getrainde onafhankelijke vrijwilligers naar het verhaal van beide partijen luisteren en het bemiddelingsproces leiden. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal.

In de 5 jaar dat het project loopt zijn in totaal bijna 271 zaken in behandeling genomen. Daarvan is ruim 64% opgelost. Buurtbemiddeling ging in 2009 van start met zes vrijwillige buurtbemiddelaars; inmiddels zijn er 17 bemiddelaars aan het project verbonden. Geluidsoverlast staat met stip op één als het gaat om de aard van de klacht, gevolgd door bejegening: pesten, verbaal geweld, lastigvallen, bedreigingen en discriminatie. Daarna volgen problemen rond erfafscheiding en tuin. In overige zaken zijn er klachten over het gedrag van kinderen of dieren, rommel en stank en parkeerproblemen.

Sinds 2013 is Buurtbemiddeling officieel gecertificeerd met de ‘kwaliteitstoets Buurtbemiddeling’. Dit betekent dat de aanpak in Beuningen, Druten en West Maas en Waal officieel voldoet aan alle eisen en werkt volgens het handboek. De criteria die hierbij zijn getoetst gaan over de volgende zaken: basisvoorwaarden, organisatie, methodiek, coördinatie, begeleiding, kwaliteitsbewaking, uitvoering, terugkoppeling, samenwerking, resultaten, promotie en acquisitie.

Buurtbemiddeling Beuningen, Druten en West Maas en Waal is een gezamenlijk project van de drie gemeentes en woningcorporaties Standvast Wonen en de Kernen.

Gerelateerd(e) bericht(en)
20-11-2013 Officiële erkenning voor Buurtbemiddeling Beuningen en Druten
25-02-2013 Toename meldingen bij buurtbemiddeling
20-02-2013 Mannelijke bemiddelaars gezocht
07-12-2012 Buurtbemiddeling is juist met elkaar in gesprek gaan
08-11-2011 Buurtbemiddeling blijft
02-11-2011 Buurtbemiddeling wankelt
07-05-2011 Buurtbemiddeling 22 keer ingeschakeld
16-12-2010 Buurtbemiddeling haalt druk van de ketel
01-03-2010 Eerste bemiddelaars Beuningse buurten in