Eind 2014 meer duidelijkheid zwembad de Plons

Foto:

In de programmabegroting van de gemeente Beuningen staat dat voor zwembad de Plons nog een aanbestedingsprocedure loopt om de exploitatie voor de komende 10 jaar te gunnen. Eind dit jaar begin volgend jaar zijn de resultaten van de aanbesteding bekend. 

Afhankelijk hiervan zal duidelijk worden of de exploitatie van het zwembad onder voor de gemeente betaalbare condities doorgezet kan worden en of de ‘Natte Gym’ na afloop van het convenant (juli 2015) in de gesubsidieerde vorm wordt doorgezet.